Има намерено изключително вредно за здравето и живота на човека вещество в прясното мляко в детска градина "Слънце"- Асеновград. Това е куматетра алин и се използва във всички препарати за борба с гризачи. Това съобщи районният прокурор в Асеновград Илко Сивкин. Отровата е била намерена само в претопленото мляко, предназначено за децата. В кофичките на производителя - мандра "Домлен" няма намерено такова вещество.
Назначена е нова експертиза, която ще докаже колко голяма е била концентрацията на отровата и какво въздействие е могла да окаже върху организма на децата" каза прокурор Сивкин. Тепърва ще се изяснява как мишата отрова е полепнала по черпака, в който е сипано млякото на малчуганите.