Времето в Русе

Абонамент за Вестник "Утро"

Абонаментът се извършва на следния адрес:

"Пресгрупа Утро" ЕООД
7000 Русе,
ул. "Константин Иречек" №6
Тел.: (082) 81 56 48, 81 56 47
[email protected]