Дългоочакваният ремонт на тежко пострадалата при пожар Русенска опера изглежда ще се случи най-рано догодина, тъй като сградата не е включена в тазгодишната инвестиционна програма на културното министерство. Това става ясно от кореспонденция между русенския депутат Иван Белчев и министър Кръстю Кръстев.
Покривът на операта изгоря през лятото на 2020 г. Той бе изграден отново, но използването на 50 кубика вода при гасенето на пожара доведе до потъване на основите на сградата и до нуждата от още ремонти. В момента цялото северно крило на сградата е без ток и е нужна смяна на електрическата инсталация. При пожара изгарят сцената и цялата апаратура - озвучителна и осветителна, така че Операта има нужда и от нова техника. Сградата, в която се помещава тя, е построена през 1955 г. и оттогава не са правени основни ремонти нито на гримьорните, нито на гардеробната, които да покрият съвременните нужди на артистите.
В края на миналата година бе подписан договор с фирма, която да укрепи земната основа в североизточния и югозападния ъгъл на операта. Според Белчев вече е готов и проектът за възстановяване на сградата, който е съгласуван с Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, с РИОСВ и с Националния институт за недвижимо културно наследство, тъй като операта влиза в ансамбъл с катедралния храм „Св. Троица“, построен през 1632 г. Той предвижда цялостна реконструкция на сцената и свързаните с нея помещения, възстановяване на прекъснатата електро и комуникационни връзки, внедряване на съвременни климатични и вентилационни инсталации, доставка и монтаж на електро хидравлична товарна платформа. На основен ремонт подлежат оркестрината, горната сценична механизация, сцената, осветителната и озвучителната кабина, коридори, фоайета, гримьорни. Предвижда се всичко това да струва 7 млн. лева.
Белчев очаква до април главният архитект на Русе Иван Ениманев да одобри проекта, след което да се обяви обществена поръчка за избор на фирма, която да извърши ремонта. За да се започне работа още през есента обаче, трябва да се осигури поне обичайното авансово плащане в размер на 30% от цялата сума. И народният представител иска да знае дали държавата е готова да посрещне финансовите нужди на Операта, за да се избегне допълнително забавяне на ремонта.
От отговора на министър Кръстев обаче става ясно, че това няма как да стане. Сградата на Русенската опера не е включена в тазгодишната инвестиционна програма на Министерството, защото до изготвяне на проектобюджета за 2024 г. и досега не са проведени обществени поръчки за избор на изпълнители за строително-монтажните работи, строителен и авторски надзор. Съответно няма сключени договори с конкретни стойности и срокове за изпълнение.
След представяне на описаните договори, на база условията им и сроковете за изпълнение, Министерство на културата ще предприеме действия за осигуряване на необходимите средства за капиталови разходи за ремонтните дейности на сградата на Държавна опера-Русе“, посочва министърът.