Родителите, които живеят близо до детска градина, вече ще кандидатстват за прием в заведението с предимство, решиха вчера общинските съветници. Критерият отдавна се обсъжда, като ту среща негативи - ту се приема позитивно.
90% от всички жалби на родители до администрацията са заради неотчитането на близостта на дома на семейството до детските градини, обясни кметът Пламен Стоилов, който миналата година сметна критерия за дискриминационен и затова той не беше включен като предимство при кандидатстване. Както кметът, така и общинските съветници се оказаха с променено мнение за така нареченото райониране. Противно на становищата си преди месеци, вчера те поставиха под въпрос този критерий. Беше споменато, че някои от родителите може да предпочитат детето им да посещава детска градина близо до местоработата на майката или бащата, а не до адреса, на който живеят. Като опит за леко извиване на ръцете на гражданите бе определено друго преимущество, от което ще се ползват децата при кандидатстване в детски градини - родителите им да са си платили данъците.
Освен близкото местожителство до детското заведение и липсата на задължения към хазната, предимство при кандидатстване ще имат родителите, които работят, учат в университет или пък са многодетни семейства, имат близнаци, деца с увреждания над 50% или са с инвалидност над 71%. Сираци и полусираци, деца с неизвестни родители също се ползват с предимство. Предимство ще имат и малчугани, които са посещавали ясла в някои от избраните детски градини, както и тези, чийто брат или сестра са били в посочената градина.