Започнали са подготвителните дейности за дългоочаквания ремонт на сградата на Доходното здание, съобщиха вчера от Община Русе. Той включва реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпуси „А“, „К“ и „Л“, както и реконструкция на техническите инсталации.
Според предварителните огледи конструкцията на сградата е в добро състояние, не се наблюдават деформации с постоянен характер като слягане или поддаване на носещи елементи. Налице са увреждания по фасадните повърхности и в покривните покрития на сградата, които са довели до течове в интериора. 
Обществената поръчка за реставрация и консервация на покрива и главните фасади на Доходното здание бе спечелена от шуменската фирма „Гарант Строй“, която бе единствен кандидат с оферта от 499 565,46 лв. без ДДС. Договорът бе подписан през октомври миналата година, но с уговорката, че работата ще започне след като бъде осигурено финансиране. Каквото очевидно вече има. Парите за ремонта се осигуряват от общинския бюджет и Министерството на културата.
Проектът за консервация и реставрация предвижда комплекс от мерки по екстериора на сградата, които целят подобряване на състоянието й, същевременно привеждайки я във вид, максимално близък до първообраза. В интериора не се предвиждат промени от архитектурно-строително естество, както и в обзавеждането. Реконструкция на техническите инсталации е свързана с решаване проблемите, касаещи предотвратяването на връщането на канални води в санитарните възли на ниво -3,75 при интензивни валежи; възстановяване на ефектното осветление по фасадата на сградата и изпълнението на нова мълниезащитна инсталация.
Възстановителните дейности трябва да приключат до края на годината.