Със запалване на свещ от страна на избрания за президент на дамското сдружение Димитрина Върбанова започна официалното учредяване на русенския клуб „Сороптимист“ в неделя вечерта в Регионалния исторически музей. Церемонията протече пред погледите на десетки гостенки от клубове на световната организация в Германия, Норвегия, Турция, Италия и Румъния.
„Получихме покана от русенката Галина Горан, която от 34 години живее в Норвегия, да основем такъв клуб в нашия град“, разказа за „Утро“ Димитрина Върбанова. Така задължителния „осиновител“ на новосформираната русенска организация става клубът в норвежкия град Конгсберг. Идеята на сдружението е успели жени да провеждат благотворителни инициативи за дами и така да подпомагат тяхното развитие и образование. За такава подкрепа предполага и значението на самото наименование „Сороптимист“. „Името идва от „соро“, което означава сестра и „оптима“ - най-добър“, обясни Върбанова.
Русенският клуб е осмият от веригата „Сороптимист“ в България. В него участие засега вземат 22 дами. Първият такъв клуб е учреден през 1921 година в Калифорния, а днес по света има над 3000 организации в 125 страни.