Закупени шумомери, които да бъдат използвани срещу шофьорите с ревящи автомобили и мотоциклети в Русе. Това е една от новините от отчета на Областната дирекция на МВР за работата й през 2023 година, на който присъства главният секретар на МВР главен комисар Живко Коцев.
В града вече има наложени санкции за превишения на нормите за шум от моторни превозни средства. Законът за движение по пътищата предвижда временно спиране от движение на пътно превозно средство, ако шумът от двигателя е над установената норма или конструкцията му е изменена без съответното разрешение. Предвидена е и глоба до 50 лева, а ако водачът бъде засечен да кара возилото си без да е отстранил техническата неизправност, санкцията скача на 300 лева. За всичко това обаче са необходими повече шумомери, с които полицията обяви, че вече разполага.
Престъпленията, които се извършват с агресия, с насилие в семейството, бележат ръст на територията на цялата страна, посочи главен комисар Коцев.
По думите му в област Русе се отчита завишаване на броя на регистрираните престъпления, но пък успокоителното е, че има добри показатели при разкриваемостта. Няма неразкрити тежки престъпления - убийства, опити за убийства, изнасилвания.
„Тези добри резултати са постигнати благодарение на добрата комуникация и взаимодействие с прокуратурата, в партньорството с местната власт - с кмета, и с областната управа“, каза Коцев.
Има устойчивост на регистрираната конвенционална престъпност, като известни резерви се откриват по противодействие на домашното насилие.
„Това означава, че трябва да се интегрира вниманието на всички компетентни институции, да се работи превантивно, да се установят причините, условията за тези деяния, както и да се разгърне много широка превантивна кампания за разясняване на правата на гражданите, на жертвите“, каза Коцев.
Той обясни, че сред акцентите, поставени на вниманието на областната полицейска дирекция, е повишаване на професионалната квалификация на полицейските служители, тъй като „ние считаме, че тя не е на необходимото ниво“.
„Това е процес, който трябва да бъде системен, ежедневен. Всички служители на МВР трябва да бъдат професионалисти, добре подготвени, да имат морал и самосъзнание, че защитават гражданите, че са пазители на гражданското общество“, каза главният секретар на МВР.
Други акценти са свързани с пътната безопасност и повишаване на мерките срещу наркоразпространението.
„Трябва много широко да се разгърнат всички програми по превенция в цялата област - в училищата, в детските градини, свързани с наркоразпространието, с пътна безопасност, с формите на немотивираната агресия, на която напоследък сме свидетели“, каза още Коцев.
Директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Пламен Първанов заяви, че приоритетите са противодействие на наркоразпространението, на пътния травматизъм заради трафика към Граничния контролно- пропускателен пункт „Дунав мост“, на конвенционалната престъпност - особено внимание ще бъде обърнато в малките населени места, където има самотно живеещи хора, и на домашното насилие.
Статистика
Регистрираните в Русе и областта престъпления през 2023 година са 2374. 86,4% от тях са криминални, а 13,56% - икономически. Ръстът спрямо 2022 година е 11%. Увеличение има и при разкриваемостта - от 46,59% през 2022-а на 58,3% през миналата година.
Умишлените убийства са 4, всички са разкрити.
Чувствително - малко над 40% - е спаднал е броят на грабежите, които са 16. 75% от тях са разкрити. Минимален спад има в броя на кражбите - 702 срещу 715, разкриваемостта тук е 52,99%.
133 са престъпленията, свързани с наркотици - с 27,88% повече от 2022 година. Нивото на разкриваемост е 73,68%, или с 15,99 пункта по-високо (57,69%).
Проверени са 75 603 души, задържали са 538 извършители на престъпления и са установили 57 обявени за издирване.
Оказани са 12 026 съдействия, в т.ч. помощ на 175 жертви на домашно насилие и 3167 съдействия на граждани по друг повод. Реагирали са на 13 325 сигнала, като от тях 11,8 на сто са за нарушения на обществения ред, 9,3% за нарушаване на нощната тишина, 4,42% за извършени престъпления , 1,13% за домашно насилие.
Съставени са 22 775 акта за административни нарушения.
През 2023 г. са връчени 12 356 покани, постановления, призовки и други, като броят им през 2022 г. е бил 10 187. Увеличението е с около 21%.
Катастрофите през 2023 година са се увеличили спрямо предходната 2022-а с 4% - от 1057 на 1101, но ранените /427/ и загиналите /21/ са съответно с 38 и 8 души по-малко. Най-много тежки инциденти отново са станали на пътя Русе-Бяла - 125. През 2022-а броят им е бил 95. Повече тежки катастрофи са станали и по отсечките Русе-Разград и Русе-Кубрат.
Огромната част от тежките пътни произшествия - 99,15%, се дължат на нарушения на Закона за движение по пътищата от страна на шофьорите и това е трайна тенденция.