Днес, на Международния ден на правата на човека, България отбелязва 75-ата годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека, заедно с останалите държави членки на ООН. Това се  посочва на сайта на Министерството на външните работи (МВнР).
Този универсален документ проправя пътя за всички основни международни договори в областта на правата на човека. Всеобщата декларация за правата на човека служи като вдъхновение и стандарт и за националното законодателство в областта на правата на човека по целия свят, посочват от МВнР.
Въпреки постигнатия значителен напредък спрямо 1948 г., светът и днес продължава да се нуждае от активните усилия на всички заинтересовани – правителства, международни организации и гражданско общество – за защита и утвърждаване на правата на човека. България последователно се придържа към най-високите международни стандарти в областта на правата на човека, закрепени в духа и буквата на Всеобщата декларация за правата на човека.
Тази година страната ни бе избрана с огромно мнозинство от държавите членки на ООН за член на Съвета на ООН по правата на човека за периода 2024-2026 г., припомнят от министерството. Това е знак за доверие и висока оценка за постиженията на България в областта на правата на човека. В условията на международна нестабилност и нарастващи предизвикателства към основания на правила световен ред, страната ни пое ангажимент да работи усилено за диалог, сътрудничество и съблюдаването на правата на човека, като най-висша гаранция за мир и благоденствие на човечеството, посочват още от МВнР.