В средата на ноември в Ню Йорк се проведе най-големият форум по съдова хирургия в Северна Америка Veith symposium. Лекарите от отделение “Съдова хирургия” на Университетска болница - д-р Стоян Генадиев, дм и д-р Петя Кашукеева представиха изключително рядък случай на пациент с кистична адвентициална болест на задколянната артерия.

Пациентът е на 74 години, беше опериран в отделението преди година, като за успешния изход от лечението беше използван мултидисциплинарен подход в диагностиката му, който включваше лекари от отделенията Образна диагностика и Обща и съдова неврология - д-р Ивелин Васков и д-р Мелиса Мевлюдова.

Лечението протече по хибриден метод, комбинация между оперативно и ендоваскуларно лечение. Вече година пациентът е с напълно отзвучаване на симптомите и продължава активния си начин на живот.

 

На снимката: От ляво на дясно: проф. Ашър, проф. Вийт, д-р Генадиев, д-р Кашукеева, проф. Гловицки