Цената на тока ще остане без промяна поне до 1 септември. В това увери председателят на ДКЕВР Евгения Харитонова на влизане в Министерството на икономиката и енергетиката, където започна заседанието на Обществения съвет за проблемите в енергетиката.
Харитонова заяви, че в зависимост от бързината, с която Народното събрание промени законите за енергетиката и за ВЕИ, промяната може да влезе в сила и през октомври.
Запитана какво увеличение на цената очаква, Харитонова заяви, че се надява то да е никакво.
Припомняме, че само преди 3 дни шефът на регулатора заяви, че увеличение на енергията ще има, макар и минимално.