С решение в полза на Община Русе приключи първото от делата, които тя води срещу наложени й финансови корекции по обществената поръчка за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. Корекцията от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ бе наложена заради нарушения при избора на фирмата, извършваща строителен надзор - „РТ Консултинг“ ЕООД. Санкцията бе в размер на 107 500 лева - 25% от стойността на договора, който е 430 000 лева. 
Съставът на Върховния административен съд не откри нарушения в действията на Община Русе, които според него са били законообразни. Така магистратите потвърдиха решението на Административен съд - Русе, който на първа инстанция уважи жалбата на Общината срещу наложената й корекция.
Това е само една от финансовите корекции, наложени на общината по този проект. Най-голямата в размер на над 5,7 млн. лева е по договора с изпълнителя ДЗЗД „Биогаз Русе 2021“. Тя също бе отменена на първа инстанция, но решаващата дума ще има отново ВАС. 
Проектът за изграждане на анаеробна инсталация на стойност 34 383 754.21 лева бе започнат при предишния кмет Пламен Стоилов и е един от най-големите с екологична насоченост в региона. Съоръжението ще преработва 17 845 тона годишно от бокука на общините Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.