Четири дни с превишения на средноденонощните норми за фини прахови частици 10 микрона /ФПЧ10/ е регистрирала автоматичната измервателна станция АИС „Възраждане“ в Русе през септември, съобщи Регионалната инспекция по околната среда и водите. Всички превишения са регистрирани в края на месеца, като най-висока концентрация е отчетена на 29 септември - 60.66 микрограма на куб.м при норма 50 микрограма на куб.м.
Запазва се тенденцията за увеличаване на дните с превишения на ФПЧ10 с настъпването на есенно-зимния сезон. Само от началото на октомври до момента има регистрирани шест превишения на нормите на този замърсител. Макар, че отоплителният сезон все още не е започнал, в Русе влияние оказват и активните строителни дейности в града и преноса на дим вследствие на паленето на стърнища в околностите на Гюргево.
От началото на годината до края на септември в Русе има петнадесет дни с превишения на фин прах. В Силистра, където също се провежда непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух, до момента е регистрирано само едно превишение на нормата за ФПЧ10.