Реформирането на Русе е възможно чрез агресивна и целенасочена политика. Това каза по време на пресконференция издигнатият от Съюза на свободните демократи кандидат за кмет на общината Борислав Българинов.
„Мотивацията ми да се кандидатирам за кмет се крие преди всичко в болката при гледката по улиците. Влизаш в града и сякаш влизаш в призрачен град, няма свобода на духа, няма различни хора, няма гордо изпънати фигури по улиците, няма детски площадки и паркове, изпълнени с живот... Няма градска шумотевица, няма барове, няма заведения, няма културни точки за младите. Както и да погледнем на събитията днес, не можем да останем равнодушни към ерозионните процеси, които във всички сфери на обществения живот отнемат с големи шепи от даденостите, с които разполагаме“, заяви Българинов, който влиза в кампанията с девиза „Подем за русенци“.
Сред основните му приоритети са създаване на възможност и условия за правене на бизнес и за стимулиране на предприемачеството, които да реализират стойност и развиват дейност на територията на Русе.
По думите му изтласкването на икономиката ще даде положително отражение върху благосъстоянието и доходността на гражданите на Русе.
Необходимо е създаването на условия за повишаване културното влияние в града, както и да се постави акцент върху образователно-възпитателния процес на децата в предучилищна възраст чрез преразглеждане на установените практики в управлението на детските заведения, създаване на стимули за родителите на деца, записани в извънкласни форми, богат календар с масови мероприятия.
„Разбира се, в работата на екипа ни специално място е отредено на оптимизацията на ресурсите - хора, пари и енергия“, каза Българинов.
Той заяви, че екипът му има готовност с конкретни мерки, които имат отношение към осъществяване на непрекъснат 24-часов онлайн мониторинг на въздуха в града, достъпен за наблюдение от всеки русенец, към изграждането на механизъм за реално включване на всеки гражданин в управлението на Русе и интелигентни решения за непрекъснат контрол и регулиране на сметосъбирането, осветлението и други важни дейности.