Нараства броят на хората, които оспорват пред съда наложените им такси за битови отпадъци. Недоволството на гражданите се дължи най-вече на високия размер, некачествената услуга, която се предоставя срещу платената сума, и самия принцип, по който се изчислява таксата, коментира вчера председателят на Русенския административен съд Елга Цонева по време на отчета на дейността на съда за изминалата 2013 година. Общият брой дела с такъв предмет за изтеклите 12 месеца са 28, като за Русе те са 12. Отприщване или намаляване на това недоволство се очаква през следващата година, когато предстои да бъде променен начинът, по който ще се изчислява такса битови отпадъци.
Както „Утро“ писа, от 1 януари 2015 година налогът за сметта няма да се смята върху данъчната оценка, балансовата или пазарната стойност на имотите. По-справедлив начин на облагане - най-вероятно отчитащ броя на живеещите в едно жилище, трябва да бъде внесен за обсъждане до 30 юни тази година. По него ще работят Министерският съвет и Националното сдружение на общините.
Освен повечето дела за оспорване на таксите за битови отпадъци, се наблюдава увеличение на делата за отказан достъп до обществена информация на хора и сдружения, както и на тези, при които се оспорват заповеди за премахване на незаконни строежи.
Най-голям брой при второинстанционните дела през 2013 година са свързаните с оспорвания на актове на НАП, с които данъчните са глобявали физически и юридически лица заради забавяне на подаването на данъчни декларации. На второ място остават оспорванията на актове на КАТ, които за първа година не са най-многобройни.
За първа година административните магистрати наблюдават обособяването на група дела във връзка с наказания на Комисията за регулиране на съобщенията. Разгледани са общо 42 производства, при които най-често мобилните оператори са глобявани заради отказ да „пуснат“ свой абонат в мрежата на конкурентните телекоми.
Общо 1346 дела са разглеждали административните магистрати в Русе, като средно на месец на всеки съдия са се падали близо 19 казуса. Потвърдените от Върховния административен съд решения са 81.5%. По време на отчета вчера бяха представени и новости в сайта на съда. Анонсирана бе както предстоящата актуализация на сайта, така и назначаването на седми съдия.