Два различни бюджета са представили от Общината на общественото обсъждане с граждани и за гласуване от общинските съветници. Това стана ясно по делото в Административния съд, с което Мариян Димитров от Българската левица оспори бюджета на Русе.
Димитров поиска съдът да отмени решението на Общинския съвет от 18 февруари за приемането на бюджет 2013. Според него на направеното няколко седмици по-рано публично обсъждане гражданите не са се произнесли какво да се прави с около 1,7 млн. лева, записани в графа „разходи“ в представения им проект. Голяма част от сумата всъщност представлявала заем, за който впоследствие, явно в периода между общественото обсъждане и внасянето на проектобюджета за гласуване, било решено да не се тегли, обясняваха страните в залата. Така обаче се променили и самите пера в бюджета.
След общественото обсъждане Общината внесла в ОбС варианта такъв, какъвто го представила пред гражданите - както е и по закон. Впоследствие обаче план-сметките претърпели корекции именно заради отказа да се тегли кредит. Така в няколко графи се появили нови цифри.
Колкото и да е странно, гафът бил забелязан първо в културната комисия, когато съветниците взели да обсъждат разпределението на парите за тази година. Наложило се спешно да се пише обяснение какво е променено от първия вариант и какво не е. 
Така пред съветниците се озовали два варианта за бюджет - първият, който бил представен пред гражданите, и вторият - вече коригиран. Според Мариян Димитров, между двата имало около 15-тина разлики.
Факт е, че нарушение в процедурата има. Сега съдът трябва да реши доколко то е съществено и дали е възможно заради него да падне целият бюджет - нещо, което до момента не се е случвало.
За администрацията обаче работи и времето, защото изглежда почти невъзможно спорът да приключи преди края на календарната година, в която действа бюджетът. Делото се отложи за събиране на нови доказателства и ще продължи в края на юни. Ако и тогава се намери причина за отлагане, следва съдебна ваканция до септември. А след нея да се насрочи и разгледа делото във ВАС преди да изтече годината, изглежда невероятно.