На 24 юни ще се проведе общото събрание на акционерите на „Спарки“, става ясно от обявление на дружеството. В дневния ред освен задължителните точки за приемане на доклад за дейността през 2012 г., освобождаване на отговорност на ръководните органи и избор на одитор, са предвидени и точки за промени в надзорния съвет на дружеството. Предвижда се от него да излезе Юрий Шиваров, като на негово място бъде избран Атанас Маринов, който доскоро бе член на Управителния съвет на дружество. В тричленния Надзорен съвет влизат още Станислав Петков и Петър Барбуков, които са и най-големите акционери. Общото събрание трябва да гласува и възнагражденията им за настоящата година.
През 2012 г. групата на „Спарки“ реализира загуба преди облагане с данъци в размер на 1,756 млн. лв., което представлява намаление на загубата от 53 % в сравнение с 2011 г. Нетният размер на финансовия резултат за 2012 г. е загуба в размер на 1,779 хил. лв. или намаление на нетната загуба в размер на 56 % в сравнение с 2011 г.