Първото в България обучение на обучители ще направи от 6 до 9 юли в Русе програмата „Армия на иновациите“, съобщи организаторът Валентин Борисов, управител на международната консултантска компания „Прогресив Флоу България“ ООД.
Програмата е създадена от д-р Аня-Карина Пал и води до решения, които средно имат около 3000% възвращаемост на инвестицията. Ползвана е от гиганти като „Гугъл“, „Интел“, „Еърбъс“ и „Форд“ и навсякъде е показала ефективността си.     
 

Валентин Борисов е управител на „Прогресив Флоу България“ ООД, международна консултантска компания. Участва в проекти за подобряване на образованието в България.
Партньор е на Аня-Карина Пал, създателката на изключително успешната „Армия на иновациите“ и е организатор на програмата в България. Методът на д-р Пал усвоява през 2014 година на обучение във Великобритания, а през 2021 година двамата заедно правят обучение в метода за иновации на специалисти от българска компания в Габрово.
Семеен, баща на две деца.

- Г-н Борисов, след броени дни Русе ще стане първия български град, в който ще гостува програмата „Армия на иновациите“. Какво представлява тази програма, как е създадена и към кого е насочена?
- „Армия на иновациите“ е неформална образователна програма. Тя развива творческия потенциал и уменията за решаване на комплексни проблеми. Освен това под формата на игра младите хора обогатяват уменията си за комуникация и екипна работа, учат се да бъдат отговорни, търпеливи, благодарни и щедри. 
Тази седмица в Русе ще се проведе първото в света обучение за обучаващи в този формат. 10 човека от различни градове, ще се научат как да развиват себе си, докато помагат на другите. 
В дългосрочен план тази програма има за цел да направи света по-добро място
Създадена е от д-р Аня-Карина Пал. 
- Разкажете малко повече за създателката й д-р Аня-Карина Пал - как тя е стигнала до тази програма?
- Историята започва преди повече от 70 години в Русия. Младият инженер-изобретател Хенрих Алтшулер работи в патентно бюро. Преглеждайки хиляди изобретения, той забелязва, че най-добрите са направени с използването само на 40 принципа. Добавяйки 39 физически параметъра и конфликтите между тях, той създава ТРИЗ (Теория за решаване на изобретателски задачи). ТРИЗ е отлична система, ползва основно за технически изобретения и не се учи лесно. 
Аня-Карина Пал е учен с няколко открития и в края на 90-те години работи върху фундаментална научна теория. Тя попада на ТРИЗ обучение. Заинтересувана от процеса на създаване, тя се мести от Австралия в Обединеното кралство и събира екип от учени. В продължение на няколко години от 2002 до 2005 година те
доказват, че 40-те принципа на иновация, са в основата на най-големите открития във всички области на познанието
и също така са в основата на най-големите скокове в развитието на клетките, екосистемите и организмите. Те научно доказват, че 40-те принципа са най-добрите отговори, които хората и природата имат на най-предизвикателните въпроси.  
Аня не спира до там. Тя забелязва, че независимо дали го осъзнава или не, всеки който измисля нещо ново, всеки който прави откритие минава през 3 етапа в които има 7 стъпки. Тя създава метод, игра която следва това откритие и позволява на всеки да бъде откривател в своята област. Стремежът на д-р Пал е да направи това откритие и този процес достъпен за младите хора. 
- В анонса за обучението има много интригуващи въпроси - как са направени великите открития, как са се случили най-големите промени в природата, как се стига до изобретенията в световни гиганти като „Гугъл“, „Интел“, „Еърбъс“ и „Форд“ и как всеки може да измисли нещо ново и полезно за хората. Как наистина?
- През 2005 година д-р Аня-Карина Пал е поканена да бъде мениджър на програмата за иновации в „Еърбъс“.
За първите 5 години с нейния метод са направени близо 1300 изобретения
които водят до значителни подобрения, например 20% по-нисък разход на гориво за самолетите от фамилията А320, сумарно бизнес ползите за компанията са оценени на няколко милиарда евро. Освен бизнес ползите се подобрява комуникацията, екипната работа, удовлетвореността на служителите. В момента повече от 10 000 човека в „Еърбъс“ използват нейната система. 
През годините Аня работи и с компании като „Гугъл“, „Интел“, „Метро Груп“ и „Форд“ за решаване на техни конкретни предизвикателства. В работата си с тези и много други компании тя и обучените от нея колеги водят екипите през стъпките на процеса, под формата на игра и намират решения, които средно имат около 3000% възвращаемост на инвестицията. 
Този метод, тази игра значително съкращава времето за намиране на решения с висока стойност, от няколко години до няколко дни. 
В допълнение създадените от нея упражнения за развиване на творческото и асоциативно мислене, научават хората да виждат света, както никой не го вижда и да намират решения, които никой не е намерил. 
- Каква е практическата полза от „Армията на иновациите“?
- Младите хора не са достатъчно подготвени за бъдещето. Необходими умения като: ясно мислене и творчество, решаване на сложни проблеми, лидерство и екипна работа, активно учене, адаптивност и качества като: търпение, щедрост, етика, постоянство и съпричастност не се развиват достатъчно. 
„Армия на иновациите“ е отговор на този проблем.
Това е общност, програма и игра, която обучава учители и ученици да се развиват с доказан метод
използван от компании - световни лидери. В „Армията на иновациите“ менторите предават на своите обучаеми, че те са героите в собствения си живот, че бъдещето зависи от действията им и отговорността им. След основното обучение менторите се срещат със своята армия от герои 10 пъти в продължение на 10 седмици. В този период младите хора, научават различни игри и получават предизвикателства - различни мисии, с които натрупват над 70 часа практическа работа със системата за иновации. Те също така решават местни обществени проблеми, срещат се с представители на местни организации и бизнеси, работят в екип, учат се на постоянство, търпение, съчувствие и щедрост. В края на програмата тези от тях, които поискат могат да решават реални проблеми и дори да имат доходи от това. 
В дългосрочен план развиваните с Армия на иновациите качества и умения са фактори, които правят света в който живеем по-добро място.
- Как ще протече обучението в Русе и как заинтересованите могат да се включат в него?
- Обучението в Русе ще се проведе от 6 до 9 юли. То е практическо и 
участниците ще преминат през всичко, през което след това те ще водят техните ученици
Ще научим начини с които да развиваме потенциала си и различни игри, които съдържат метода за иновации разработен от д-р Пал. Ще работим за решаване на конкретен проблем на местна благотворителна организация, ще посетим библиотеката, местни бизнеси и дори Клуб на пенсионера, където ще играем различни игри с възрастните хора, с които не само ще осигурим нещо забавно за тях, но и ще решим някои техни проблеми. 
Ако има хора, които се интересуват, могат да намерят профила ми във Фейсбук или LinkedIn и да се свържат с мен. 
- Това еднократен семинар ли е или начало на по-дълъг курс?
- След обучението ще има онлайн срещи с авторката за въпроси и отговори, както и за повишаване на нивото. Също така с това обучение създаваме общност от хора, които ще могат да споделят и да се учат помежду си. За най-активните е възможно, след като натрупат практика да преминат през още едно обучение и самите те да могат да обучават обучаващи, тоест да бъдат равни на автора на метода. 
Ако има интерес и достатъчно желаещи ще организираме още едно обучение за обучители
през октомври или ноември. 
- Как хората, които го завършат, ще могат да използват знанията си?
- Четиридневното обучение е достатъчно за менторите, за да развият Армия на иновациите като работа за уикенда или да я направят свой обучителен бизнес. Така те ще мога не само да правят добро в света, но и да имат добри доходи. 
В допълнение всеки от тях ще може да използва този метод като или като консултант по иновации в компанията в която вече работи или като консултант по иновации за бизнес компании и обществени организации. 
Младите хора, които ще завършат 10-седмичната програма на Армия на иновациите, ще получат умение за намиране на решения с висока стойност и умение за учене през целия живот. Също така те ще развиват уменията си за комуникация и екипна работа, както и качества като търпение, постоянство, щедрост и съчувствие. Това ще им даде възможност да бъдат по-успешни и по-щастливи с каквото и да се занимават през живота си.