Ако не станем свидетели на изключително тежки метеорологични условия над основните страни-производителки през идните месеци, ни очакват значително по-добри добиви от 2012/13 г. и с между 20 и 30% по-ниски цени на зърното от новата реколта, прогнозира в свой анализ Институтът за пазарна икономика. Очакваното производство на пшеница според доклада на Министерство на земеделието на САЩ е със 7% по-високо, като се прогнозира подобрение при крайните запаси от 6,2 млн. тона. Царевицата ще бъде поне с 12% повече от миналата година, като се очаква значително подобрение на запасите - с 19,2 млн. тона. В допълнение на това цената на зърното в черноморския басейн ще бъде под допълнителен натиск заради очакваната значително по-добра реколта и активизирането на Русия на експортните пазари.
През изминалия месец в България активно се търгуваше пшеница и в по-малка степен - царевица и слънчоглед. Напусналите страната количества по култури съответно са 303,8 хил. тона пшеница, 158,5 хил. тона царевица и 146 хил. тона слънчоглед. Прогнозният преходен остатък при пшеницата към началото на май е по-нисък от този, с който сме влезли в пазарната 2012/13 г. Не така добре стоят нещата с останалите две култури, при които запасите продължават да бъдат на нива, значително над тези от последните две години.
Като най-проблематична се очертава реализацията на рапицата. Напусналите количества през април се изчисляват на едва 3,2 хил. тона, а наличните запаси в началото на май са 95 хил. тона - три пъти повече от миналата и над 20 пъти повече от 2011 г.