Още 10 контейнера за разделно събиране на употребявани и ненужни дрехи, обувки и други текстилни отпадъци бяха поставени от Община Русе на територията на града. Инициативата на местната администрация е част от стратегията й за устойчиво развитие и опазване на околната среда, с която се цели намаляване количеството на депонираните отпадъци на територията на общината и безаварийната работа на сепариращата инсталация.

Контейнерите за разделно събиране и рециклиране на текстилни отпадъци са разположени на следните локации:

⦁ ул. „Муткурова“, срещу ДЯ 4;

⦁ бул. „Ген. Скобелев“, до подлеза до бл. „Българска роза“;

⦁ ул. „Чипровци“, пред бл. „Иван Дечев“, вх. Е;

⦁ ъгъла на ул. „Петрохан“ с ул. „Тича“;

⦁ ъгъла на ул. „Байкал“ с ул. „Захари Стоянов“, до бл. 19;

⦁ ул. „Киев“, до бл. „Сметана срещу“ ДЯ 12;

⦁ ул. „Измаил“ до бл. „Дилянка“ и ДГ „Зора“;

⦁ ул. „Никола Петков“ между бл. „П. Вичев“ и бл. „Ив. Кръстев“ 2;

⦁ ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между бл. „Средец‘ и бл. „Перла“;

⦁ ул. „Тодор Каблешков“, между ул. „Видин“ и ул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“.

В контейнерите, обозначени с надпис „Дрехи и обувки“, могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Върху тях са написани инструкции за използването им и номер за връзка при необходимост от допълнителна информация. Препоръчително е дрехите да са чисти и да бъдат поставени в торба, за да бъдат запазени при транспортирането им.