На 72-годишна възраст, в навечерието на 24 май, от този свят си отиде проф.Борис Томов - ректорът, по чието време Висшето техническо училище се превърна в Русенски университет. Негова е заслугата да се открият в Русе педагогическите специалности, „Европеистика“, „Промишлен дизайн“ и „Кинезитерапия“.
Проф.Борис Томов в продължение на 10 години успешно ръководи висшето образование в Русе, като обърна специално внимание и на символите, които отличават голямата наука.
На официална церемония през 2008 г. проф.Томов бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ за цялостния му принос в развитието на университета, на който той отдаде 45 години от живота си.
На поклонението в катедралния храм „Св.Троица“ се събра цялото настоящо ректорско ръководство, колеги, приятели и роднини на проф.Борис Томов.