Третата международна конференция на научната мрежа EPI-CATCH "Еpigenetic mechanisms of crop adaptation to climate change - CA19125" (Епигенетични механизми на адаптация на културните растения към климатичните промени), финансирана от Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии (COST), се провежда от 30 май до 1 юни в зала "Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките (БАН). Директорът на Института по физиология на растенията и генетика проф. Валя Василева откри форума, съобщи пресцентърът на БАН.
Основната цел на EPI-CATCH мрежата е създаването на общоевропейска рамка за обмен на знания и умения в областта на растителната епигенетика. Тази сравнително нова научна област е посветена на изучаването на унаследяемите изменения в активността на гените, предизвикани от биохимични модификации на ДНК молекулата и свързаните с нея хистонови белтъци, без да се променя нуклеотидната последователност на ДНК. Унаследяемите промени са важна предпоставка за трайни адаптационни изменения и оцеляване на организмите в екстремни условия.
COST мрежата EPI-CATCH проучва епигенетичните механизми, които са в основата на адаптацията на растенията към неблагоприятните условия на околната среда, предизвикани от климатичните промени. Съвместните усилия на учени от 29 страни са насочени към дефиниране и развитие на иновативни знания и методологии за изследване на тези епигенетични механизми.
Конференцията на EPI-CATCH мрежата предоставя възможност на изследователите да споделят, обсъждат и координират най-новите изследвания в областта на растителната епигенетика. Форумът се организира от Института по физиология на растенията и генетика към БАН (ИФРГ-БАН), който е една от водещите научни организации в България в областта на растителната функционална биология.
Програмата на конференцията включва лектори от 20 страни, разпределени в научните сесии: епигенетичeн отговор на растенията към стресови фактори от околната среда; нови концепции и перспективи; изследователски подходи в растителната епигенетика за подобряване на културните растения.