Арт акция „Тухлата 2023“ е най-новата мащабна инициатива на фондация „Процес - Пространство“, която провокира идейно и творчески български артисти от цялата страна. Организацията е дългогодишен организатор на едноименния и най-дългогодишен фестивал за съвременно изкуство в България. Инициативата се провежда през месеците март и април, като 150 селектирани български творци от няколко поколения получиха покана за участие и „работна тухла“, която да преобразуват в произведение на изкуството. 
„Отправена беше покана към 150 селектирани български творци от страната и чужбина, като мащабите наистина затрудниха логистично проекта, но се надявахме да получим една представителна извадка от автори, които приемат предизвикателството и чрез творбите си да „дадат отговор“ на заложените в акцията въпроси, а и все пак да успеят да изпратят своите произведения или най-вече посланията си до нас. Участниците, които се включиха са 115 на брой и всички до един разглеждат темата за тухлата като метафора на първата тухла за музей на съвременно изкуство в България по много различен начин. Получихме както преобразувани „тухли“, така и текстови послания, проекти, видео, живописни и графични произведения. Интересното е, че продължават да се обаждат закъснели участници, които изпращат своите тухли, което означава че бройката произведения сигурно ще се увеличи. Всеки един получен обект е уникален както в своята самостоятелна същност, така и общата цялост на предвидената експозиция, поради идейното им обединение и послание за едно дълго очаквано развитие на музейното дело в България“, споделя кураторът на акцията Христина Бобокова.