Община Русе ще ипотекира 3 имота на стойност половин милион, за да получи Асоциацията на дунавските общини банков кредит, с който да се разплати по трансграничен европейски проект. Решението беше взето след дълъг спор и допълнителни разяснения от кмета Пламен Стоилов, който преди около година оглави сдружението.
Предложението срещна силен отпор от опозицията, която пледира, че не е редно имущество на русенци да се залага, докато другите общини в АДО не поемат никакъв ангажимент. Александър Неделчев пита какви са гаранциите, че проектът е изпълнен качествено и европейските средства ще постъпят и дали общината няма да бъде завлечена.
Става дума за спасяването на европейски проект и аз поемам този ангажимент, лично поемам отговорност, защото в противен случай АДО ще фалира, ние ще сринем имиджа си пред Европа, а румънските ни партньори ще търсят от нас съдебна отговорност, заяви Пламен Стоилов. Той обясни, че единствено имотите на Община Русе имат тежест пред банките и тя като най-голяма в АДО сега трябва да покаже, че може да е водач. Мога да хвърля оставката си, до подам сигнал в прокуратурата, но няма да има асоциация, а тя е важна от гледна точка мащабните проекти по Дунавската стратегия, отбеляза кметът. Той разясни, че до този заем се е стигнало, защото при 50-60 000 лева приход от членски внос предишното ръководство на АДО е правило бюджет от 2 милиона лева, разчитайки на парите от започнати проекти.
Арх.Венцислав Илиев призова съветниците да подкрепят предложението, защото пътят към Европа минава и през това. Не зная дали трябва да спасяваме АДО, като залагаме наши имоти, но този акт има отношение към европейския ни избор и развитието на целия регион, коментира той. С 35 гласа „за“, двама против и петима въздържали се, съветниците одобриха ипотеката.