Срокът, в който Община Русе ще приема документи за подпомагане на кандидатстващите за безвъзмездно саниране, изтича на 28 март. Местният бюджет осигури до 1 милион за издаването на технически паспорти, енергийните обследвания и архитектурните заснемания на блоковете, които ще кандидатстват по програмата. При одобрение предоставените средства ще се възстановяват от полученото финансиране. В противен случай те трябва да бъдат върнати на Общината до 12 месеца от влизане в сила на решението за отказ от финансиране по процедурата.