Община Русе, Регионалният съвет на Конфедерация на независимите синдикати в България /КНСБ/ и Синдикален регионален съюз /СРС/ на КТ „Подкрепа“ постигнаха споразумение за подписване на новия колективен трудов договор /КТД/ за работещите във функции „Здравеопазване“ и „Социални дейности“. Подписи под документите положиха кметът Пенчо Милков, Кирил Черкезов - председател на СРС КТ „Подкрепа“ и Боянка Димитрова - областен координатор на РС КНСБ.
Сред постигнатите договорености в новия КТД е увеличаване на допълнително възнаграждение за нощен труд от 1.00 лв. на 1,30 лв. за всеки отработен нощен час или част от него в здравеопазването и допълнителни 8 работни дни за медицински персонал от функция „Социални дейности“ и 7 работни дни за немедицински персонал от функция „Здравеопазване“ и функция „Социални дейности“ към основния платен отпуск. Запазват се 12 работни дни за медицински персонал от дейност „Здравеопазване“ като допълнителен платен отпуск.
Общинският колективен трудов договор за служителите в детско и училищно здравеопазване и за служителите в социални дейности е със срок на действие две години.