Иво Братанов е магистър филолог, доктор по български език, член на Съюза на учените в България, задълбочен, авторитетен езиковед и старши учител с I ПКС в СУ „Христо Ботев“ - Русе. За читателите на „Утро“ г-н Братанов разяснява произхода на популярни изрази, които често се използват, но малцина знаят номиналното им значение.

Фразеологизмът за паница леща (или за една паница леща) означава за съвсем ниско заплащане, срещу нищожна цена, срещу минимално възнаграждение. Той е свързан с библейския разказ за братята близнаци Исав и Иаков (те са синове на Исаак и внуци на Авраам), и по-точно – с начина, по който Исав продал първородството си на своя по-млад брат. Според библейското повествование (вж. Бт 25: 29 – 34) веднъж Исав се завърнал от полето уморен. Иаков бил сварил леща и Исав поискал да яде от нея. Иаков се съгласил, но при условие, че срещу получената гозба Исав ще му продаде първородството си. Исав приел направеното предложение и за тази нищожна цена продал на Иаков своето първородство. 
В старозаветни времена първородният син имал редица предимства пред другите синове – той получавал по-големия дял от бащиното наследство, имал право на специалната бащина благословия, бил водач на семейството и заемал почетното място на трапезата. Съществувала обаче възможност първородството да се отнема при тежки прегрешения или да се продава.

Иво БРАТАНОВ