Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) проведе в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) третото си състезание за тази учебна година - Национално състезание по икономика и управление. В състезанието се включиха ученици от 12 клас на професионалните гимназии по икономика от цялата страна, съобщи пресцентърът на висшето училище.
Интересът към състезанията на АИУБ традиционно е голям, защото те са един от начините талантите на България да спечелят ранен прием в Университета за национално и световно стопанство.
Националното състезание по икономика и управление цели още засилване на мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по икономика и управление. То създава нагласа за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало, предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на икономиката и управлението.
Състезанието откриха заместник-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова и председателят на Асоциацията на икономическите училища в България проф. д-р Даниела Фесчиян.
Проф. Фесчиян изтъкна, че състезанието е достойно за национална матура по икономика, защото преподавателите са предложили казуси, рецензирани от водещите хабилитирани лица в катедрите на УНСС и така е постигната една мащабна база със стотици въпроси в областта на икономиката, маркетинга, мениджмънта, бизнес комуникациите, предприемачеството, основите на счетоводството. "Това са шест фундаментални дисциплини, оформящи ви като управленци, като икономисти. Затова вие сте еталон на целеустременост и в този смисъл всички сте победители. УНСС отново показва лидерските си позиции, превръщайки се в магнит за таланти като вас", каза проф. д-р Даниела Фесчиян.
В рамките на официалното откриване се проведе и тържествената церемония по награждаването на първите трима лауреати от проведеното преди месец Националното състезание по икономикс. Първо място извоюва Васил Петров от Националната търговско-банкова гимназия, който получи 1000 лв. парична награда от партньора "Кока-кола" (Coca-Cola Hellenic Bottling Company". На второ място се класира Веселин Манолов, който получи 800 лв., а третото място е за Михаил Нешев от Националната финансово-стопанска гимназия, който беше награден с 500 лв. Паричните награди бяха връчени от Лилия Велинова, представител на компанията.
Победители са 50 ученици от 12-и клас. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка "Отличен 6,00" за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство в направлението "Икономика" и в направлението "Администрация и управление" за учебната 2023/2024 година.