Магдалена Иванова е икономист по образование, завършила Международни икономически отношения и Международен икономически мениджмънт. От ноември 2021 г. е изпълнителен директор на „Свободна зона - Русе“. Миналата седмица дружеството отбеляза 35 години от създаването си и по този повод разговаряме с нея относно свършеното през последната година, проблемите и перспективите за бъдещото развитие.

- Г-жо Иванова, какво представлява днес „Свободна зона - Русе“?
- Дружеството е създадено с Указ 2242 от 14 юли 1987 г. за Свободните зони и оттогава извършва  търговската си дейност. Днес зоната, създадена да насърчава стопанската инициатива при производството на стоки, извършване на услуги, търговски и други  дейности необходими за увеличаване на износа, е еднолично акционерно дружество, учредено с държавно имущество като самостоятелно юридическо лице. Негов едноличен собственик е „Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД. 
Урбанизираната площ е около от 377 декара
В нея се включват собствени подоходни шосейни и железопътни пътища, собствена жп гара с 4 коловоза, което за мен е изключително важно. Въпреки че в последните 10-15 години не се работи в посока развитие на железопътния транспорт, макар той да е един целесъобразните, се надявам в един момент държавата ни да се обърне към него. Дружеството разполага с 25 декара закрити складови площи и около 20 декара открити складови площи. Имаме две зони - зона „А“, която е изцяло под специален митнически режим и там фирмите получават преференции за съхранение на стоки с несъюзен статут, което прави привлекателно използването на нашите услуги. В зона „Б“, която е извън митнически статут, се сключват дългогодишни договори за наем с клиенти. 
В момента сме отдали на 24 клиента закрити помещения и открити складови площи. Само за последната година сме намерили трима нови клиенти с дългогодишни договори, това след 4 години застой е динамично развитие, като плод от работата на екипа на дружеството към момента.
- Как ви се отрази войната в Украйна?
- За огромно съжаление войната оказва сериозно негативно влияние, защото 
голяма част от нашите клиенти оперират със стоки от държави извън Европейския съюз и това са основно Русия и Украйна
Когато тяхното производство и търговия тотално спрат, нашите клиенти също преустановяват дейност. Имаме много такива, които преустановиха дейността си. Това са най-вече клиенти в общ склад за по-краткотрайни престоявания на товари, тази дейност в драстично намаля след започването на военните действия в Украйна. В момента се опитваме да оптимизираме процеса по запълване на складовите площи като ги отдаваме за по-дълъг период от време. Залагаме на по-трайните отношения с клиенти, които да осигурят повече стабилност и предвидимост за бъдещето. 
- Върху какво работите в момента?
- На първо място съм си поставила задача за подобряването на нашата материална база, защото за 35-те години съществуване тя определено започва да се амортизира. Като изпълнителен директор ще се постарая да ръководя дружество, в което се предлагат качествени услуги, такива получавани от клиентите ни в Европа и каквито искаме да получаваме ние. 
- Какви инвестиции се предвиждат за обновяване на материалната база?
- Като за начало Съвета на директорите ще се опита да направи нещо ново, което не е правено досега -
да кандидатстваме за финансиране по Плана за възстановяване по две програми
Едната е към Министерството на иновациите и е точно в нашата област - за развитие на индустриални зони и паркове и за привличане на инвеститори. Така ще можем да финансираме рехабилитацията на сградите и изграждането на малки транспортни връзки, които са ни необходими за по-добрата организация на работа в зона „А“, където е основната ни дейност по складиране и претоварни операции за клиентите. Другата програма е към Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с енергийната ефективност на сградния фонд.
- Освен от програми, предвиждате ли и финансиране на тези проекти и със собствени средства? Печелившо дружество ли е „Свободна зона - Русе“ ЕАД?
- Ние сме печелившо дружество. Предварителните данни за миналата година са за печалба от 220 000 лева, което в бизнес програмата са заложени като реалистичен резултат. 
На фона на кризата, която засегна всички отрасли, голямата инфлация и войната се справяме сравнително добре
Така че, да, ще финансираме и със собствени средства според възможностите и потребностите ни, като основната цел е поетапна модернизация на съществуващият сграден фонд.
- Какво  успяхте да свършите откакто сте изпълнителен директор на зоната?
- Въведох и актуализирах редица вътрешни правила, с който се регламентира разходването на средства в дружеството. Въведох вътрешни правилници, стратегия за управление на риска. Неща, които закон изисква и трябва да ги има, но ги нямаше. Направихме някой наложителни ремонти а други предстоят да бъдат направени. Сменихме старите крушки с ново осветление с цел оптимизира на разходите. Всекидневно работим за подобряване качеството на предоставените услуги към клиентите ни.
- След всичко което ви се случи миналата година, какви са плановете ви за бъдещето на дружеството?
- Имам актуализирана Бизнес програма за следващите пет години, в която сме заложили  стратегическите си целите си за развитие на дружеството. Като изпълнителен директор знам какво искам да постигна и се надявам, че със съдействието на Съвета на директорите ще постигнем икономическо развитие въпреки политическата обстановка и най- вече войната в Украйна, която дава отражение на всички ни.