В офиса на Националната агенция за приходите (НАП) в Търговище  от началото на кампанията са постъпили над 1600 годишни данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъците върху физическите лица (ЗДФФЛ). Това съобщиха от приходната агенция, информирайки, че НАП пуска предварително попълнени данъчни декларации.
От подадените до момента 800 са по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис (КЕП),  70 формуляра са изпратени чрез лицензиран пощенски оператор, а над 720 – подадени на място в офиса.  
Според говорителя Вилгения Илиева, от правото си на данъчно облекчение за деца, за деца с увреждания, за намалена работоспособност, за млади семейства, облекчение при доброволно осигуряване и застраховане и лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, са се възползвали 1052 човека, на които е възстановен надвнесен данък в размер над 700 000 лева. 
Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са достъпни в Портала за е-услуги на НАП. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), могат да се възползват от автоматично въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори (хонорари), от наем и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците на които са юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Информация за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията, която се намира в рубрика „Подоходни данъци“ на е-портала на приходната агенция, уточняват от институцията. 
Преди да потвърдят попълнената декларация, е важно потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, след което да я подадат, съветват от НАП. 
Тази година данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2022 г., приключва на 2 май, тъй като 30 април е почивен ден.