Брандът е водещият инструмент за комуникация на една компания при привличането на публика и именно затова той трябва да е създаден така, че по ясен начин да представи дейността й. Това каза в интервю за БТА Димитър Трендафилов от департамент "Икономика" на НБУ, изследовател и консултант в областта на стратегическия брандинг, комерсиалните комуникации и потребителското поведение. Той е автор на академични и приложни изследвания по различни проблеми и "сиви зони в областта" на бранд мениджмънта, позиционни подходи и предизвикателства на развитието на брандовете като обекти на интелектуална собственост.
По думите му с познания как да създаде бранд, всеки мениджър би могъл да постигне много значими неща, без значение на кой пазар или в коя сфера работи компанията му.
През последните години има добри примери за български брандове и зад граница, които са се развили и зад граница, но все още има какво младите мениджъри да научат при налагането на нов бранд. Важно е обаче всеки да си "забърка" собствена формула как да го направи, тъй като използването на готов работещ модел, не означава, че той би работил по същия начин и за друга компания. 
Клиенти на работата му са били местни и чуждестранни компании от козметичната индустрия, тютюневите изделия, комуникациите, банките, модата, фармацевтиката и хазарта. 
 
Следва пълният текст на интервюто: 
- Г-н Трендафилов, колко важен е брандът за една компания?
- Трябва да осъзнаем, че това е водещият инструмент за комуникация на една компания, без значение колко голяма е тя. Чрез брандинга тя фокусира всичко важно и ценно, което иска да предаде на съответната публика. За целта обаче тя трябва да знае какво прави, тоест каква е публиката, какви канали я интересуват и именно брандът да стане двигател на това послание. Той е и стратегически избор, тъй като има значение дали дейността на компанията е в сферата на услугите, на бързооборотните или по-скъпи стоки. Така че брандът е концепция, която работи за всички като някаква идея, но всеки я употребява по начина, по който му трябва в съответния сектор.
Брандингът е цяла стратегия, която би трябвало да бъде изградена, преди изобщо да се стигне до името, регистрацията и други знаци, които създават визуалната идентичност, на която сме свикнали, включително и опаковки. В тази стратегия влиза и например как изглежда офисът или магазинът ви, или дори как са облечени хората в тях. 
 
- Трудно ли се създава нов бранд у нас?
- Правенето на пазар от българските компании у нас става след 2000 г., защото през 90-те години бяха пробите и грешките. Имаше много кризи, населението трябваше да позабогатее, да се завърти икономиката. Отворихме се много повече, предимно към Европа. Така че трябваше да минем през някакъв период, в който да се поучим и най-важното е да се научим как да се учим, а да не вземаме наготово чужди модели. Имаме позитивни примери за български брандове, които станаха международни именно в началото на 2000 г.
Да не забравяме, че по света индустриалната епоха е започнала много преди да стигне до нас. Много мениджъри си мислят, че в това има "магия", но всъщност това е един набор от инструменти, които те трябва да комбинират по начина, важен за техния бизнес. С комбинацията между наученото през последните години и известно количество психология, която играе роля при визуалното представяне на посланието, всеки мениджър би могъл да постигне много значими неща, без значение на кой пазара или в коя компания работи.
 
- Пред какви предизвикателства са изправени родните малки и средни компании, които тепърва започват своята дейност и трябва да наложат бранда си?
- Те много бързо трябва да научат, как да направят това, за да могат да развиват бизнеса си. Надявам се, че се учат по-бързо, отколкото беше преди. Действително, в България разполагаме с много повече от натрупаната положителна практика. Важно е (тези компании) много бързо да се ориентират коя е тяхната стратегия, за да могат да работят, защото именно при един стартъп бързината на развитие е много важна. Убеден съм, предприемчивите хора знаят, че брандът е силно средство, но с моите колеги се опитваме да ги научим, как да го развият бързо и то по правилния начин. В момента мениджърите разполагат с много информация. 
 
- Как дизайнът на бранда влияе на клиентите?
- Дизайнът на бранда става все по-важен, тъй като много голяма част от информацията възприемаме с очите си и обичаме красивите и различно красивите неща, така че продуктовият дизайн е важен във всеки един аспект – от опаковката, до самата атмосфера вътре в магазина, например как се придвижват самите потребители в него и как са облечени служителите му. Преди се е обръщало малко внимание на дизайна, но сега значението му става все по-голямо, тъй като действително брандовете се свързват с определени цветове или комбинация от цветове и това рефлектира върху всичко. Неслучайно компаниите понякога плащат стотици хиляди, само за да брандират бутилката на водата или бирата; да се вземе възможно най-доброто решение, защото и в това дори вече има конкуренция. Дълго време еталонът за най-добрият брандинг беше на "Кола-Кола" (Coca-Cola), но това не означава, че постигнатото от тях ще работи за мен. Всеки трябва да си "забърка" собствена  формула и това е красивото при творчеството на брандирането.