Молдовската винарска изба „Крикова“ пусна вчера за първи път серия био вина „УАЙЛД“ (WILD). Това стана възможно благодарение на инвестициите на компанията в съвременни методи на управление, квалифицирани специалисти и модерни технологии, предаде за БТА агенция МОЛДПРЕС.
Присъстващият на събитието молдовски вицепремиер и министър на земеделието и хранително-вкусовата промишленост Владимир Болеа, каза, че органичните вина се оценяват все повече от местните потребители и се търсят извън страната, което открива нови възможности за компанията „Крикова“.
„Събитието нарежда Република Молдова сред държавите с най-високо качество на продуктите. Ще продължим да работим за адаптиране на законодателната рамка към разпоредбите на Европейския съюз, като целта е производителите да използват всички възможности за износ. Потенциалът за потребление на био вино в Европейската общност е значителна и страната ни успя да направи голяма крачка напред в този сегмент“, каза служителят.
Според представители на компанията вината са създадени при спазването на поредица строги правила. Вината имат специални органолептични качества. Гамата „Уайлд“ (Wild) включва две био вина - „Уайлд Фетаскъ Регалъ (WILD Fetească Regală) бяло сухо вино“ и „Уайлд Фетаскъ Нагръ (WILD Fetească Neagră) розе“. От всеки вид се произвеждат само 9500 бутилки. Винарската компания „Крикова“ е сред първите компании в Молдова, получили сертификат на европейския пазар за органични продукти.
Управлението на лозята в биологичното земеделие изисква използването на продукти от естествен произход за наторяване и защита на лозята, забраната на ГМО, а грижите за насажденията са изключително чрез ръчен труд. За да се гарантира здравето на насажденията, специалистите на компанията наблягат на естествената растителност, която спомага за създаването на балансирана и разнообразна среда, компенсирайки липсата на прилагане на химически вещества и осигурявайки недостига на влага. Също така отпадъчните материали след преработката на гроздето се използват като екологични торове за лозята.
(Новина, избрана от молдовската агенция МОЛДПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)