На 90 години почина академик Мария Балтаджиева - световноизвестен учен в областта на технологията на млякото и млечните продукти, съобщи Сдружението за достъпна и качествена храна. 
Мария Балтаджиева беше член на престижни чуждестранни организации, сред които Интернационалната федерация на откривателите и Световната съдийска комисия по качеството на млечните продукти, както и експерт на Международната федерация по млякото. Носител е на най-високата награда за научно-техническо творчество - вписване в Златната книга на откривателите и изобретателите в България.
Дългогодишен ръководител на катедра "Технология на млякото и млечните продукти", декан на Технологичния факултет, зам,-ректор на УХТ със значителен принос за развитието на международното сътрудничество на университета.
Акад. Балтаджиева е член на националното ръководство на Съюза на учените - България. Тя е и доктор хонорис кауза на Университета по хранителни технологии.
/РБ