Финансов ресурс в размер до 70 500 000 лева по схемата за преходна национална помощ за тютюн за 2022 г. съобщи, че е утвърдил Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Право на подпомагане по тази схема имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007-2009 г. Продукцията им следва да е изкупна и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ).
Ставките за отделните сортови групи тютюн за Кампания 2022 остават същите, както за предходните две години, тъй като одобреният бюджет по схемата за Кампании 2020-2022 е един и същ.
За сорта "Басми" са по 2,07 лв./кг за количества до 1 тон включително, 2,01 лв./кг за количества от 1 до 2 тона и 1,34 лв./кг за тютюнопроизводители с количества над 2 тона. Ставките за "Каба Кулак" са по 1,05 лв./кг, за "Бърлей" по 0,77 лв./кг и за "Виржиния" по 0,61 лв./кг.
Допустими за участие в схемата са тютюнопроизводителите, които продължават да извършват земеделска дейност.
Преходната национална помощ за тютюн се прилага от 2015 г. и се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен тютюн по сортови групи през референтния период, съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени от Фонд "Тютюн". Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн.