„За мен е чест и огромна отговорност да поема този пост. Вярвам, че с вашата подкрепа и добро взаимодействие между всички институции ще правораздаваме ефективно и прозрачно, а също ще повишим авторитета и доверието в съда. Нека правото бъде изкуство за доброто и справедливото“. Това заяви Николинка Чокоева, която вчера на тържествена церемония в Мраморната зала на Съдебната палата подписа акт за встъпване в длъжност Административен ръководител-председател на Окръжния съд. Официални гости на събитието бяха членове на Съдийската колегия на ВСС, председателите на Апелативния съд във Велико Търново, на Административния съд в Русе и на районните съдилища на Русе и Бяла, ръководителите на Окръжна и Районна прокуратура Георги Георгиев и Ирена Костадинова, кметът на Русе Пенчо Милков, областният управител Анатоли Станев и др.
Съдия Чокоева бе избрана с голямо мнозинство  за председател на Окръжния съд на заседанието на Висшия съдебен съвет на 14 февруари. Тя има над 23 години съдийски стаж. Кариерата й започва като младши съдия в Окръжния съд, който вече оглавява, правораздавала е в Районния съд, а от 24 септември 2009 година отново е част от колегията на Окръжния съд.