Първата си съвместна живописна изложба откриват в петък от 18 часа на „Борисова“ 6 художниците Красимир Дечев и Пламен Борисов.
Красимир Дечев се представя с характерните за неговото творчество архитектурни композиции. Причудливи сгради с изящни силуети, архитектурни елементи, изградени чрез необичайни ракурси демонстрират нестандартния поглед на художника.
Пламен Борисов се включва с абстрактни композиции, в които отдава предимство на въображението си. Хармонията е постигната чрез съчетаване на цветове и форми, навяващи различни емоции и асоциации.
В изложбата творбите на двамата автори са в пълно съзвучие. Пластическите им търсения се допълват, обединени сякаш в една обща идея и въздействие.