В новия колективен трудов договор (КТД) в сферата на образованието в община Варна са увеличени средствата за квалификация. Това каза днес председателят на Съюза на българските учители в крайморския град Веселин Рашев след подписването му от кмета на Варна Иван Портних и представители на социалните партньори. 
В новия контракт се повишават и парите за представително облекло, както и за класно ръководство. Рашев обясни, че в КТД в сферата на образованието в общината отпуските са с един ден над тези в националния. Според него, колективното договаряне в общината е най-доброто в страната, защото има повече придобивки за работещите в тази сфера, от тези, които са в националния КТД.
Председателят на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ във Варна Галина Димитрова посочи, че параметри със заплащането не са променени, а причината е липсата на бюджет. Работим по бюджета от миналата година и това не позволява да се правят никакви промени в плащанията, каза тя. Синдикалистката уточни, че в договора има клауза след приемането на националния бюджет, в срок от 1 месец да бъде изработен анекс към настоящия договор, в който всички финансови параметри ще бъдат актуализирани.
Кметът Иван Портних каза, че образованието е приоритет номер 1 за общината и допълни, че продължава традицията да се надгражда над националната рамка със съответния пакет допълнителни стимули.