В община Попово 27 жилищни сгради са с нов облик след въвеждане на мерки за енергийна ефективност, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ през програмен период 2014 – 2020 г. Това съобщи Милена Божанова, заместник-кмет „Бюджет, финанси, общинска собственост, европейски програми и проекти“ в Община Попово, на конференцията „Европа в България: Общо бъдеще“, която се състоя днес в Националния пресклуб на БТА в Търговище.
По думите ѝ отначало местната управа е срещнала „огромно недоверие“ от страна на собствениците на жилища. „Провеждахме много информационни срещи, кампании; бяхме подготвили листовки, но хората се притесняваха, нямаха желание да кандидатстват. Процесът тръгна много трудно“, обясни тя. След първия успешно реализиран проект обаче настъпва промяна и кандидатите стават повече от възможностите, допълни Божанова. По думите ѝ собствениците вече усещат ползите от въведените мерки и живеят по-комфортно.
По същата процедура – „Енергийна ефективност в периферните райони“, Община Попово кандидатства и за финансиране на мерки за енергийна ефективност в общински и държавни сгради. „За сградите държавна собственост трябваше да е на база партньорско споразумение с институцията, която е ползвател на сградата. В тази връзка сключихме споразумения с полицията, общинската служба за пожарна безопасност, Районен съд и прокуратура, общинската служба „Земеделие и храни“, обясни заместник-кметът. По думите ѝ проектите са изпълнени успешно и сградите вече имат „съвсем друг облик“.
Мерки за енергийна ефективност са въведени и в общински сгради – на местната управа, общинския стол и Общински исторически музей, а също и в две училища и Професионалната гимназия по селско стопанство, където реализираните инвестиции възлизат на близо 1,8 лева, допълни Божанова.
Общината следи всички отворени процедури, основно по Националния план за възстановяване и устойчивост, каза още заместник-кметът. „Там също проведохме информационни срещи за жилищните сгради – с тях започнахме. Надявам се Общинският съвет да приеме наредба за облика на града. Предвид че все повече започва обновяването на жилищните сгради, мисля, че наистина е необходимо Общината да има визия как искаме да изглеждат отделните райони на града и Централна градска част“, коментира Божанова.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".