Алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание на 2 април е осигурила ГД "ГРАО", съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК) на сайта си. 
Гражданите могат да проверят адреса на избирателната си секция през интернет странницата на ГД "ГРАО" - http://www.grao.bg/elections/; както и чрез SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йетел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция.
Адрес на секция може да се провери и чрез стационарен или мобилен телефон, безплатен за цялата страна - 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO").
Избирателите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различен от населеното място на постоянния им адрес чрез страницата - https://regna.grao.bg/
Избирателите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес до 18 март, включително, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22 март. 
На сайта на ЦИК, в раздел "Избори за Народно събрание 2 април 2023 г.", в подраздел "За избирателите", гражданите могат да проверят дали са включени в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за Народно събрание. 
За да се извърши проверката, следва да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху линка, посочен в съобщението, с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка.
Лицата, които установят, че имената им фигурират в подписка, която не са подписали, следва да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).