Георги Недев е енергетик от кариерата с над 20 години стаж в „Топлофикация Русе“. В този период той се издига от енергетик до началник цех, ръководител направление „Електро и топлопроизводство“ и главен инженер. След 9 години на последната длъжност, през миналото лято той бе назначен от новите собственици за изпълнителен директор на „Топлофикация Русе“.

- Г-н Недев, зимният сезон е вече на приключване. Повече или по-малко плащат русенци за парно и топла вода отколкото през миналата година?
- По-малко, като разликата варира между 7 и 10 на сто. Ако вземем месец февруари, средната сметка е 101 лева, което е много добра и поносима сума. 21% от сметките са до 50 лева, това са клиенти, които явно силно ограничават потреблението си. Между 50 и 100 лева имат 36% от битовите абонати, над 150 лева плащат 13%. Най-много намаляват сметките на групата между 100 и 150 лева - те плащат с около 10% по-малко в сравнение с миналата зима.
- Въведохте пределна цена от 9 лева за кубик гореща вода. Колко струва това на „Топлофикация Русе“?
- Около 50 000 лева месечно. Така обаче премахнахме една явна несправедливост на действащата нормативна уредба, според която кубик битово-гореща вода можеше да струва 20 и повече лева. През зимата ефектът от тази мярка не се чувства толкова, тъй като по-големи суми отиват за отоплението. През лятото обаче, когато се плаща само топла вода, разликите ще са много по-чувствителни. Вече има и положителен резултат за дружеството от тази мярка, тъй като около 200 домакинства, отказали се от горещата вода, се върнаха обратно. Разбира се, те не могат да компенсират намалелите ни приходи вследствие въвеждането на таван на цената, но се надяваме броят на тези завръщащи се наши клиенти да се увеличи.
- Направихте още една промяна - подаване на топлоенергия според действително инсталираните отоплителни мощности в блоковете, а не според проектните. Какъв е ефектът от нея?
- Направихме анализ на абонатни станции с различна мощност и измерихме загубите точно. В резултат делът на загубите в абонатните станции се увеличи, което намалява сметките на гражданите. Идеята ни е такива периодични замервания да се правят и занапред, поне веднъж на всеки пет години.
- Започнахте да подменяте топломери, като инсталирате такива с дистанционно отчитане. Защо се прави това?
- През миналата година закупихме 224 такива топломера, от които около 100 вече са монтирани. Имаме още 305, закупени още през 2012 г. С тях ще покрием 70% от използваните устройства. Целта е да се осигури коректност при събиране на данните и пестене на време. Там, където има и разпределители с дистанционно отчитане, данните могат да се свалят едновременно, а не един ден да се засича топломерът, а след два дни да се свалят данните от радиаторите. Разпределителят с дистанционно отчитане струва малко по-скъпо - с 15-20% отгоре, но когато дойде моментът за подмяна на устройствата, си струва да се предпочетат - премахва се влизането в апартаментите за снемане на показанията. Ще влезем може би само веднъж в година, за да видим радиаторите и пломбите.
- Предвижда ли се разширяване на топлофикационната мрежа?
- През тази година ще присъединим 5 жилищни сгради и селскостопански обекти. От тези 5 битови сгради две са ново строителство, а останалите три са си направили общи събрания и са подали заявления за присъединяване. Според закона, трябва 2/3 от собствеността да гласува за топлофициране. Ние от своя страна правим анализ и при положително становище подписваме предварителен договор за присъединяване и започваме работа за топлофициране на обекта.
- Още ли използвате руски въглища и имате ли проблеми с доставките заради кризата в Украйна?
- Горим руски въглища с ниско съдържание на сяра и висока калоричност. Превозват се през Украйна с жп транспорт до пристанището в Измаил, но до този момент не сме имали никакви проблеми и закъснения с доставките. Имаме и друг канал за доставка от Азовско море през Черно море до Констанца. Мислим и за други варианти - бразилски или новозеландски въглища, които по характеристики са сходни с руските и могат да се доставят по море. Цената няма да е много по-висока. Не мисля обаче, че ще се стигне дотам. Зимата вече свършва, а и имаме сериозен запас от въглища.
- Мислите ли за преход към български въглища?
- Не вървим в тази посока. Българските въглища са нискокалорични, а нашите котли са проектирани за 6000 килокалории/кг и могат да работят само в много тесен диапазон около това число. Посоката, в която вървим, е заменяне на руските въглища с украински, които са 1,5 пъти по-евтини. Те обаче са с по-високо съдържание на сяра, така че първо трябва да инсталираме сероочистители. До края на годината трябва да преоборудваме единия котел и да започнем да горим и украински въглища. Следващият етап е използване на въглища с по-високо съдържание на летливи вещества, които са още по-евтини. Но за целта е необходимо следващо технологично обновление.
- Докъде стигна проектът ви за изграждане на инсталация за сепариране на битови отпадъци?
- На етап инвестиционно намерение сме. РИОСВ изиска допълнителна информация от нас, която сме предоставили. Очакваме становище дали е необходима оценка на въздействието върху околната среда или не и ако да, да се извърши и тя. Битовите отпадъци няма да са основен източник на гориво за нас, в най-добрия случай ще покриват 10-15% от нуждите ни.
- Какво е финансовото отражение върху дружеството от административното намаление на цените на топлоенергията от 1 януари и успявате ли да компенсирате с продажби на електроенергия?
- Административното намаляване на цената никога не е хубаво нещо, появяват се финансови недовземания. За щастие през студените януари и февруари обемите са по-големи и с някои мерки за намаляване на разходите успяхме да завършим двата месеца на плюс. Мисля, че така ще бъде и през месец март. Що се отнася до продажбата на електроенергия, разчитаме само на регулираните продажби към НЕК. Въпреки че цената там е доста ниска, от продажба на ток „Топлофикация Русе“ реализира 4 пъти повече приходи, отколкото от продажбата на топлоенергия. За продажби на свободния пазар е невъзможно да се мисли в момента - цените в Европа са по-ниски, отколкото е нашата себестойност. От мощностите в България само АЕЦ и ТЕЦ „Марица Изток“ 2 могат да продават на международния пазар. Имаше такъв период преди няколко години, когато изнасяхме много електроенергия, но после кризата натисна цените надолу и сега това е невъзможно.
- Увеличава ли се или намалява броят на работещите в „Топлофикация Русе“?
- Има леко увеличение, за новите дейности имаме нужда от нови хора. Опитваме се и да подмладим състава - на мястото на пенсиониращите се назначаваме млади хора. Сега основните ни специалисти са на възраст около 50 г., целта ни е да влеем свежа кръв.