„Напоителни системи“ ще бъде преструктурирано, като двете му сегашни дейности, които не са сходни една с друга, ще бъдат разделени в две дружества. Това съобщи вчера зам.-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов. Той гостува с екип специалисти в Русе по покана на фермерския съюз „Дунавско зърно“, за да запознае местните зърнопроизводители с новостите в общата селскостопанска политика на Европейския съюз за следващия програмен период 2014-2020 г.
Правителството възнамерява да раздели „Напоителни системи“ на две структури. Едната ще бъде държавно предприятие, което да поддържа всички диги и отводнителни съоръжения като предпазна мярка за живота и здравето на хората и площите от наводняване. Другата ще бъде чисто търговско дружество, което да извършва поливния процес, като осигурява, доставя и продава поливна вода. Срокът за осъществяване на този план обаче още все още не е ясен.
До края на месеца ще бъдат осигурени обещаните 15 млн. лева за „Напоителни системи“ ЕАД, обяви Абазов. Забавянето било неизбежно заради нужното технологично време, за да се спазят нормативно уредените процедури.