След две години пандемия, а после поредица от кризи и война, активността на строителните предприемачи си остава ниска. Стремителният скок на цените заради инфлацията през миналата година обаче е посъбудил ентусиазма им и секторът отбелязва ръст - както в броя на започнатите нови сгради и жилища, така и по отношение на извадените разрешителни за строеж.
За цялата 2022 г. е започнато строителството на 208 жилища, което е много скромно число, но пък по-голямо отколкото през 2021 г. (170). дадените разрешителни за строеж са за 314 жилища, с 50 на сто повече от предходната година. По-голямата част част от строителните проекти са за еднофамилни къщи, но все пак напредък има.
В последните години в цялата област се строят по 200-300 нови жилища годишно, които са крайно недостатъчни за обновяването на сградния ни фонд. От друга страна и населението продължава да намалява прогресивно, така че кандидатите за нови домове също не се увеличават. За последните 10 години живущите в област Русе са намалели с една четвърт или с над 54 хил. души. През 2011 г. на едно жилище в областта се падаха почти двама души, сега числото е под 1,5. 
Данните от преброяването през септември 2021 г. показаха, че за 10 години къщите по селата са намалели с 2500, но пък с над 2000 са се увеличили жилищата в града. В същото време населението на областния център е намаляло с около 25 хил. души.