След реакцията на българския клон на международната организация за опазване на архитектурата на Модерното движение „Дкомомо“, че има рискове за обявеня за недвижима културна ценност от национално значение терминал на Летище Русе с влизането на новите инвеститори, въпрос към кмета Пенчо Милков по същата тема зададе и русенското гражданско сдружение „Проект 7000“. Питането дали и по какъв начин е заложено опазването на архитектурния и дизайнерски характер на сградата е официално внесено в Общината и е адресирано и до председателите на групи в Общинския съвет.
Поводът е решението на Общинския съвет да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на Летище Русе за срок от 10 години.
„В отговор на тази новина българския клон на международната неправителствена организация Docomomo Bulgaria (документация и консервацията на сгради, обекти и квартали в стила на модерниското движение), инициативата Ново архитектурно наследство, както и медията за архитектура, строителство, дизайн, културно наследство и градска среда stroiinfo.com изразиха своите опасения.
Те алармират, че „никъде в обсъжданията не се упоменава, че летището бе единодушно гласувано на 19.12.2022г. от специализиран експертен съвет към Министерство на културата като „недвижима културна ценност“ (НКЦ) от „национално значение“.
Ние от „Проект 7000“ сме на мнение, че бъдещото развитие на града ни не трябва да се случва за сметка на неговото уникално културно наследство“, казват от сдружението.