Върховният административен съд отмени окончателно санкция за близо 95 000 лева, която Министерството на регионалното развитие и благоустройството бе наложило на русенския храм „Свети Георги“. Корекцията в размер на 25% от разходите бе съставена заради наличието според министерството на нередности по изпълнението на проект по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България“ 2014-2020.

По проект „Християнско наследство в културния коридор Русе-Гюргево“ храмът получи 170 156,35 евро безвъзмездно финансиране, които бяха използвани за основното му ремонтиране и реставриране. Според МРРБ датата за влизане в сила на договора за изпълнение по обявената обществена поръчка е бил променен впоследствие неправомерно, затова бе наложил корекция в размер на 25% от допустимите разходи по проекта (377 877,52 лв. с ДДС).
Административен съд в Русе потвърди законността на санкцията, но ВАС взе противоположното решение. Освен че отменят корекцията като незаконосъобразна, върховните магистрати постановяват, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството трябва да заплати на храма 9115,76 лева разноски по делото. Решението е окончателно.
Само преди няколко седмици ВАС отмени още по-сериозна корекция за храм „Света Петка“ по същия проект. Тя беше на стойност 225 000 лева.