Община Ветово започва да изпълнява проект за подобряване на ефективността на администрацията си. Той е на стойност 76 703 лева и се финансира по програма „Административен капацитет“.
В момента тече процедурата за избор на изпълнител, срокът за изпълнение е 12 месеца, обясни на пресконференция Милена Петрова, шеф на отдел „Човешки ресурси“ в Община Ветово.
По проекта е предвиден функционален анализ на длъжностите в администрацията, изготвяне на нов правилник за работата й, на нова структура и вътрешни правила за дейността на служителите.
В Община Ветово работят 65 души. Всички те ще преминат еднодневно обучение за прилагане на новите правила. Целта е оптимизиране на работата, по-голяма координация, прозрачност и публичност в общинските дела, снижаване на административните разходи и подобряване на обслужването на гражданите, заяви Милена Петрова.