Тревогата си от плановете за ремонт и реконструкция на пътническия терминал и привеждането му в съответствие с изискванията за авиационна сигурност изрази публично българската секция на „Докомомо“ - международната неправителствена организация за опазване на обекти на Модерното движение. Според членовете му има сериозен риск да се изгуби ценната автентичност на Летище Русе и то да бъде изтърбушено. 
Преди малко повече от година, на 19 декември 2022 г., Специализираният експертен съвет към Министерство на културата гласува летището да бъде предложено за недвижима културна ценност с категория „национално значение“. Официална заповед от министъра на културата обаче няма и така летището все още не попада под защита на Закона за културното наследство. И архитектите от Докомомо допускат, че бързото подписване на договора между Общината и „Еърпорт Русе“ може да се дължи на желанието да се изпревари този министерски акт.
 От Община Русе не пожела да коментират изявленията на „Докомомо България“. Тези притеснения на архитектите обаче изглеждат доста пресилени за всички, които присъстваха на разговорите с инвеститорите и на обсъжданията в Общинския съвет. Както на няколко пъти бе обяснено, бързането да се подпише договора за ползване е заради необходимостта до края на април летището да бъде готово да обслужва полетите на самолетите за защита от градушки. Ремонт на пътническия терминал съвсем не е сред приоритетните дейности и няма да започне в близките месеци. В плановете на инвеститорите фигурира изграждане на нов пътнически терминал с капацитет 500 души, който по никакъв начин не може да се съвмести със сегашната сграда. А по време на обсъжданията съдружниците в „Еърпорт Русе“ Христо Крушарски и Анатоли Търницов заявиха, че имат намерение да запазят визията й без да пипат архитектурните елементи.

СДС: Какво решение
прие Общинският съвет

Становище за летището на групата общински съветници от Местна коалиция СДС бе разпространено вчера. В него детайлно се описва какво е прието на сесията на Общинския съвет на 24 януари. Акцентът е върху записаните в решението по председателят на Комисията по законност, обществен ред и сигурност /ЗОРС/ Елеонора Николова задължения на „Еърпорт Русе“, които трябва да се изпълнят в срок от две години:
- Изработване на генерален план на летището;
- изграждане на периметрова ограда, периметров път и система за видеонаблюдение;
- ремонт и реконструкция за излитане и кацане /за категория ЗС/;
- изграждане на хангари за съхранение на 6 бр. въздухоплавателни средства и извършване на техническо обслужване;
- ремонт и реконструкция на пътнически терминал и привеждането му в съответствие с изискванията на авиационна сигурност; 
- ремонт и реконструкция на перона пред сградата;
- изграждане на нова аеронавигационна светлинна система;
- изработване на процедури за полети и организация на въздушното движение;
- ремонт и реконструкция на склад за гориво;
- изграждане на карго терминал;
- изграждане на инфраструктура за операции с безпилотни летателни средства;
- закупуване на техника за проверка на пътници, багажи и товари;
- закупуване на самолетообслужваща техника;
- изготвяне на документация за сертифициране на летището;
- сертифициране на летището.
Ако тези задължения бъдат изпълнени в посочения срок, „Еърпорт Русе“ ще продължи експлоатацията на летището и през следващите 8 години от договора. В противен случай той ще бъде развален, без инвеститорите да имат право на обезщетение. 
„Така направеното ново предложение бе подкрепено в залата с гласовете на всички общински съветници. Отчетен бе един глас „против“. Считаме, че с тази съществена промяна интересът на Община Русе е запазен в максимална степен“, се казва в становището, подписано от Елеонора Николова, Станимир Станчев, Иван Григоров и Деян Недков.