Общински съветници подкрепиха подписка за удостояване на музиканта Максим Горанов със званието "Почетен гражданин на Плевен". Инициативата е на Петя Василева, заместник-председател на Общинския съвет (ОбС) на Плевен и председател на Постоянната комисия по култура, вероизповедания и международна дейност. 
Подписката е необходима, защото съгласно Наредбата за символиката, знаците, официалните празници и отличия на Община Плевен предложение за удостояване с почетно звание може да бъде направено от кмета, председателя на ОбС, както и от поне десет общински съветници, но не и от комисия. Днешната подписка бе подкрепена от 38 съветници.
"Максим Горанов е един от хората, които най-много е популяризирал нашия град. Той е известен не само като член на група "Диана Експрес", но и като композитор, като създател на млади таланти, които подкрепя по пътя на творческото им развитие", коментира Петя Василева. Тя отбеляза, че през 2022 г. Максим Горанов навърши 70 години и по думите й е "един от хората, които определено заслужават званието "Почетен гражданин на Община Плевен". 
Съгласно изискванията на общинската наредба, предложението с подписите на подкрепилите го общински съветници, автобиография на Максим Горанов и негово писмено съгласие за направената номинация трябва да бъде разгледано в специална комисия, председателствана от председателя на ОбС. Следващата стъпка е обсъждане на заседание на ОбС. Решението трябва да бъде взето преди празника на Плевен – 15 май, когато по традиция се провежда церемонията по удостояване с почетното звание.