С около 1500 души намалява населението на град Русе през миналата година, показват данните на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ /ГРАО/. Към 31 декември 2022 г. регистрираните по постоянен адрес в областния център са 158 487 души, което е с 1511 по-малко отколкото преди година. От тях едва 132 703 са и с настоящ адрес в Русе, останалите живеят в други населени места. Техният брой също намалява с около 1,1 хил. души.
Данните на ГРАО се разминават драстично от тези на Националния статистистически институт, според които в град Русе живеят едва 124 700 жители. Разликата от 33 787 души идва от хора, които са заминали другаде, включително и в чужбина, но по постоянен адрес все още са русенци. Статистиката дава годишните си данни за населението със закъснение, но отсега е ясно, че жителите на Русе ще бъдат около 123 000. 
Намалява населението на всички общини в областта, макар в отделни население места да се отчита положителен прираст. В община Русе регистрираните жители са с 1,6 хиляди по-малко и вече са 176 130, като единствено в Хотанца има символично увеличение на населението.
Жителите на областта според ГРАО намаляват с 2400 души до 244 979, което горе долу съответства и на данните за родените деца и смъртността през миналата година. Както „Утро“ писа, през 2022 г. броят на починалите в Русенско е 4097. А броят на родените деца е 1434.