С пълно единодушие прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Ирена Костадинова за ръководител на Районната прокуратура в Русе. До момента тя бе зам.–районен прокурор и изпълняващ функциите на административен ръководител.
Ирена Костадинова има над 24 години юридически стаж, изцяло в държавното обвинение, в които послидователно изкачва кариерната стълбица. 
При кандидатирането си прокурор Костадинова  сподели, че желае да запази постигнатите високи резултати и добри практики, като работи за постигането на още по-високи цели.
В нейна подкрепа се изказаха главният прокурор Иван Гешев и членовете на ВСС Евгени Иванов и Калина Чапкънова, които оцениха високо концепцията за управление, познаване проблемите на прокуратурата и богатия административен опит на прокурор Костадинова.