Близо 400 жалби, сигнали и питания са постъпили за разглеждане през 2022 г. при обществения посредник в Община Стара Загора Надежда Чакърова. Това става известно от годишният отчет на местния омбудсман, който ще бъде гласуван на предстоящата сесия на Общинския съвет в Стара Загора, утре от 9:00 часа в зала „П. Р. Славейков“.
От отчета става известно, че старозагорци са се обръщали към Чакърова най-често с проблеми, свързани с етажна собственост - това са 42 случая. „Фактът, че отношенията между живущите в сгради в режим на етажна собственост по Закона за управление на етажната собственост продължават да са водещи по проблемност е показателен. Сблъскват се хора с различни характери, социален статус, манталитет и пр. И тук много често се оказва, че т.нар. професионални домоуправители не са в състояние да реагират адекватно“, се посочва в годишния отчет на омбудсмана. Останалите казуси са свързани с административно обслужване; дейността на старозагорското дружество „Водоснабдяване и канализация” ЕООД; устройство на територията; благоустройство и озеленяване; сметосъбиране и сметоизвозване и други.
Двойно са се покачили въпросите по направление местни данъци и такси – през м.г. те са били 18, в сравнение с 2021 г., когато са били по-малко от 10. Забелязва се и рязък спад на заведените случаи, които са отчетени като неоснователни или извън правомощията. През 2022 г. такива са били едва 4,8 на сто, докато през предходната година са били близо 10 процента.
Както БТА писа, от началото на януари т.г. общественият посредник Надежда Чакърова беше назначена на поста заместник-кмет на Община Стара Загора  с ресор „Образование, здравеопазване и социални дейности“. По време на първото редовно заседание заседание на Общинския съвет в Стара Загора за 2023 г. ще бъде гласувано и избирането на временно изпълняващ длъжността обществен посредник на територията на община Стара Загора.
"Предсрочното прекратяване на правомощията на г-жа Чакърова като обществен посредник налага избирането на временно изпълняващ длъжността ѝ до провеждането на конкурс за избор на нов. Предлагам на общински съвет да бъде избран настоящият правен сътрудник г-н Георги Туртуриков, който е от екипа на обществения посредник", се казва в предложението на председателя на Общинския съвет Мария Динева.