Само една фирма е проявила желание да участва в изграждането на буферен паркинг за 75 тежкотоварни автомобила, за строителството на който преди година правителството отпусна 3 млн. лева. Единствената оферта по обявената от Община Русе обществена поръчка е на „Люник ЕООД, Драгоман. Справка в информационната система АПИС показва, че дружеството изпълнява множество обществени поръчки в няколко общини, между които не е Русе. Негов собственик е Любомир Лазаров, а оборотът за 2021 г. е над 45 млн. лева.
Буферният паркинг трябва да се изгради върху общински имот с площ от 163 дка разположен в непосредствена близост до бул. „България“. Проектът включва платна за движение с ширина 5 метра всяко, острови с тротоари и озеленени площи, санитарно битова сграда за обслужване на ползвателите на паркинга, мрежи на техническата инфраструктура за осигуряване на водоснабдяване, отводняване и електрозахранване. След подписване на договора за проектиране и строителство се дават 320 дни.
Този паркинг ще е по-малкият от двата, които трябва да поемат трафика на тирове, които задръстват булевард „България“ и пътя от и за Мартен. По-големият се изгражда от „Тир Паркинг Русе“ ЕООД. Фирмата спечели открития конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху терен общинска собственост за срок от 30 години, а договорът с нея бе подписан през ноември.